Toglo gwelededd dewislen symudol

Aelodau (CYSAG)

Mae CYSAG Cyngor Sir Powys 

Os hoffech arsylwi cyfarfod CYSAG, cysylltwch ag education@powys.gov.uk / 01579 826422 DIM HWYRACH NAG 1 WYTHNOS CYN  y cyfarfod a drefnwyd.

Ym mis Mehefin 2023, roedd aelodaeth CYSAG Powys yn cynnwys y canlynol:

Pwyllgor A

 • John Meredith - Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu) - Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru
 • Judith Baker - Ymwelydd yr Esgob, yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Llanelwy) - Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru
 • GWAG - Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig
 • Darren Mayor - Cynrychiolydd Rhyddion
 • Mike Head -  Cynrychiolydd Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru
 • Mark Michaels - Cynrychiolydd Iddewig
 • Caroline Davies - Cynrychiolydd Dyneiddiol
 • Dr Justine Baldwin - Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru ar gyfer Gogledd Cymru (Esgobaeth Llanelwy)

 

Pwyllgor B

 • Margaret Evitts - Cynrychiolydd Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT)
 • Ann Eleri Thomas - Athrawes, Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth - (Campws Cynradd) - Cynrychiolydd Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)
 • GWAG - Cynrychiolydd Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru (ASCL)
 • Paula Watts - Athrawes Add Gref, Ysgol Uwchradd y Trallwng - Cynrychiolydd Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri / Undeb yr Athrawesau (NASUWT)
 • Suzy Craddock-Bennett - Athrawes Add Gref, Ysgol Uwchradd y Drenewydd - Cynrychiolydd yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU)
 • GWAG - Cynrychiolydd Llais

 

Pwyllgor C

 • Y Cynghorydd Michael Williams - Cynrychiolydd Aelod Etholedig Sir Drefaldwyn
 • Y Cynghorydd Peter James   -  Aelod  Etholedig  Swydd Frycheiniog
 • Y Cynghorydd Ange  Williams - Cynrychiolydd Aelod Etholedig Sir Faesyfed
 • Fiona Thomas - Cynghorydd Gwella Ysgolion ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg / Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb a'r Dyniaethau - Swyddog Awdurdod Lleol sy'n cefnogi CYSAG (Is-gadeirydd)

Aelodau Cyfetholedig  (Heb bleidlais)

 • John Mitson  - Cyn Glerc   (Cadeirydd)
 • Sian Fielding - Ymgynghorydd Gwella Ysgolion Powys sydd wedi ymddeol