gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweithio i Wasanaethau Plant - Astudiaethau Achos

Ydych chi am ddianc o'r ddinas a chael cydbwysedd gwell rhwng bywyd a Gwaith? Symudwch - fel y gwnaeth Emma. Wnewch chi ddim difaru!

Glywed gan Helen sy'n egluro beth sydd gennym i'w cynnig

Mae Joseph yn weithiwr cymdeithasol ym Mhowys ac mae ef wrth ei fodd gyda sut mae ei dîm yn cydweithio i gefnogi ei gilydd.

Gwrandewch ar Kirsty wrth iddi siarad am y llwybrau gyrfaoedd gwahanol mewn gwaith cymdeithasol.

Mae Dorian, Uwch-weithiwr Cymdeithasol yn dweud wrthym pam mae e wrth ei fodd yn gweithio i Wasanaethau Plant

Lee'n siarad am y patrymau gwaith hyblyg sydd gan Bowys i'w gynnig


Mae Lee yn sôn am y patrymau gweithio hyblyg sydd gan Bowys i'w gynnig

Laura'n siarad am swyddi yn ei thîm


Mae Lee yn sôn am y patrymau gweithio hyblyg sydd gan Bowys i'w gynnig