gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar drefniadau derbyn mapiau dalgylchoedd ysgolion.

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau

Mae dwy ran i'r ymgynghoriad hwn.

1.    Llyfryn Gwybodaeth a Threfniadau Derbyn 2023 - 24:

Yn dilyn yr ymgynghoriad a gynhaliwyd rhwng 1 Chwefor 2021 hyd 1 Mawrth 2022, mae Cyngor Sir Powys wedi penderfynu'r trefniadau derbyn ar gyfer 2023-24.

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu i'r trefniadau derbyn ar gyfer 2023-24, yna mae'n rhaid i chi wneud drwy ysgrifennu at Weinidogion Cymru o fewn chwe wythnos o ddyddiad yr e bost yma.  Ceir gwybodaeth pellach am y broses ar dudalen 9 o'r Cod Derbyn i Ysgolion 005/2013, neu dilynwch y linc yma.

https://llyw.cymru/y-cod-derbyn-i-ysgolion

 

2.    Ardaloedd dalgylchoedd:

Yn unol â Strategaeth Powys ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020 - 2030, mae'r timau derbyniadau yn cydweithio i wella hawliau a phrofiad dysgwyr. Mae'r  ymgynghoriad ardaloedd dalgylchoedd hwn yn waith paratoadol a fydd yn llywio trefniadau derbyn ac ymgynghoriadau yn y dyfodol.

Mae mapiau'r dalgylch yn nodi eich hawl i'ch ysgol gynradd ac uwchradd arferol.

Dalgylchoedd cynradd: Mae mapiau'r dalgylch yn seiliedig ar yr ysgol gynradd agosaf gyda rhai addasiadau wedi'u gwneud i adlewyrchu amodau lleol fel mynyddoedd ac afonydd.

Dalgylchoedd uwchradd: Mae dalgylchoedd uwchradd yn cynnwys ysgolion cynradd y clwstwr sy'n bwydo'r ysgol uwchradd a nodwyd.  Mae hyn yn cryfhau'r broses bontio a phrofiad dysgwyr.

Bydd y rhan hon o'r ymgynghoriad yn para tan ddydd Llun 14 Mawrth 2022 am 6pm.