gwelededd ddewislen symudol Toggle

Lledoedd lleol ar gyfer natur

Grantiau Lledoedd lleol ar gyfer natur 2022/23

Dynodwyd nawdd i Bartneriaeth Natur Powys yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru drwy gynllun Lleoedd lleol ar gyfer natur ('Lleoedd').

Nod 'Lleoedd' yw creu Byd Natur ar Stepen eich Drws, ble mae pobl yn byw, gweithio a defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n canolbwyntio ar ymgysylltu cymunedau i greu a gwella lleoedd ar gyfer natur ac nid er mwyn derbyn natur mewn ffordd oddefol na bod yn arsylwyr arni yn unig. Mae ein llesiant meddyliol a chorfforol yn elwa hefyd wrth dreulio amser ym myd natur.

Rhaglen o'r gwaelod i fyny yw 'Lleoedd' sy'n canolbwyntio ar ardaloedd trefol, yn enwedig ardaloedd sydd wedi eu hamddifadu a/neu'r rheini ag ychydig neu ddim mynediad at natur.  

Hoffai Partneriaeth Natur Powys gynnig y cyfle i bartneriaid, sefydliadau a gwasanaethau wneud cais am arian grant i greu Lleoedd lleol ar gyfer natur ble mae pobl yn byw, gweithio a defnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r gronfa'n agored gynnwys grwpiau cymunedol sefydliadau gwirfoddol, elusennau a sefydliadau trydydd sector eraill. Y mae hefyd ar agor i'r bwrdd iechyd, ysgolion, yr awdurdod lleol, cynghorau tref a chymuned, sefydliadau eraill y sector cyhoeddus. Rhaid bod gan ymgeiswyr yswiriant atebolrwydd cyhoeddus priodol ar gyfer unrhyw waith sy'n cael ei gyflawni ynghyd ag unrhyw ganiatâd a chydsynio angenrheidiol i gyflawni'r prosiect.

Ffurflen Gais Grantiau Lleoedd lleol ar gyfer natur (Word doc) [919KB]