gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Atgyweirio a Chynnal a Chadw Eiddo

Ysgolion, Ffermydd, Gosodiadau masnachol

Mae gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar adeiladau ac ysgolion Cyngor Sir Powys yn cael ei wneud gan y Tîm Cynnal a Chadw Corfforaethol.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch adeilad neu os ydych yn dymuno rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion ar adeilad neu ofyn am waith atgyweirio ar Adeilad Corfforaethol ac Ysgolion, cysylltwch fel a ganlyn:

  • Ar gyfer adeiladau corfforaethol y rhif yw 01597 826766
  • E-bost cyffredinol - property.services@powys.gov.uk
  • Ar gyfer argyfwng tu allan i oriau swyddfa - 01597 826766