gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Banciau bwyd Powys

Food banks icon

Gweler rhestr isod o fanciau bwyd o fewn Powys sy'n darparu ar gyfer y sir.

Maen nhw oll yn gweithio ychydig yn wahanol. Mae rhai yn gweithredu fel gwasanaeth galw heibio i unrhyw un, a bydd rhai banciau ond yn derbyn tocynnau bwyd a gyhoeddir i'r rheini mewn angen gan weithwyr gofal proffesiynol megis ymwelwyr iechyd, staff mewn ysgolion a gweithwyr cymdeithasol.

Gwiriwch fanylion y banciau bwyd isod i weld sut maen nhw'n gweithredu ac yn gallu helpu.

Os hoffech wirfoddoli neu ddarparu cyfraniadau i helpu eraill mewn angen, cysylltwch â'r banciau bwyd yn uniongyrchol i gynnig eich cefnogaeth.  

Banc Bwyd Y Fenni

Gwefan: abergavenny.foodbank.org.uk

E-bost: info@abergavenny.foodbank.org.uk

Ffôn: 07340 795328

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Oes,fe fydd angen i chi gael tocyn (atgyfeiriad) oddi wrth weithiwr gofal proffesiynol neu asiantaeth arall. Gellir canfod manylion ar y wefan.

Banc Bwyd Aberhonddu

Gwefan:brecon.foodbank.org.uk

E-bost: info@brecon.foodbank.org.uk

Ffôn: 01874 611723

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Oes,fe fydd angen i chi gael tocyn (atgyfeiriad) oddi wrth weithiwr gofal proffesiynol neu asiantaeth arall. Gellir canfod manylion ar y wefan.

Banc Bwyd Bro Ddyfi (Machynlleth)

Gwefan (Tudalen Facebook): facebook.com/brodyfi.foodbank

E-bost: cliveandhelena@hotmail.co.uk

Ffôn: 07983 715162

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes,edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion.

Helping our Homeless Cymru

Gwefan: helpingourhomelesswales.org / facebook.com/HelpingOurHomelessWales

E-bost: sarah@helpingourhomelesswales.org

Ffôn: 07955 518669

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes,edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion.

Banc Bwyd Tref-y-clawdd a Llanandras

Gwefan:knightonfoodbank.co.uk

E-bost:helen@knightonfoodbank.co.uk

Ffôn: 07731 524058

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Oes,fe fydd angen i chi gael tocyn (atgyfeiriad) oddi wrth weithiwr gofal proffesiynol neu asiantaeth arall. Gellir canfod manylion ar y wefan.

Banc Bwyd Llandrindod(yn darparu hefyd ar gyfer Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd)

Gwefan: llandrindod.foodbank.org.uk

E-bost: info@llandrindod.foodbank.org.uk

Ffôn: 07519 839189 / 01597 829138

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Oes,fe fydd angen i chi gael tocyn (atgyfeiriad) oddi wrth weithiwr gofal proffesiynol neu asiantaeth arall. Gellir canfod manylion ar y wefan.

Pantri Llani (Llanidloes)

Gwefan (Tudalen Facebook): facebook.com/LlaniPantri

E-bost: llanipantri@gmail.com

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes,edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion.

Bwyd Dros Ben, Y Drenewydd (Newtown Food Surplus)

Gwefan: newtownfoodsurplus.org

E-bost: newtownfoodsurplus@gmail.com

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes,edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion.

Banc Bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth, Y Drenewydd 

Gwefan: salvationarmy.org.uk/newtown

Banc Bwyd Rhaeadr Gwy

Gwefan: thearchesrhayader.co.uk / facebook.com/thearchesrhayader

E-bost: foodbank@rdcs.org.uk

Ffôn: 01597 810921

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes, edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion. 

E-bost: newtown@salvationarmy.org.uk

Ffôn: 01686 610340

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes,edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion.

Banc Bwyd Abertawe

Gwefan: swansea.foodbank.org.uk

E-bost: info@swansea.foodbank.org.uk

Ffôn: 07815 534095

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Oes,fe fydd angen i chi gael tocyn (atgyfeiriad) oddi wrth weithiwr gofal proffesiynol neu asiantaeth arall. Gellir canfod manylion ar y wefan.

Banc Bwyd Y Trallwng a'r Cylch

Gwefan: welshpooldistrict.foodbank.org.uk

E-bost: info@welshpooldistrict.foodbank.org.uk

Ffôn: 01938 536379

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Oes,fe fydd angen i chi gael tocyn (atgyfeiriad) oddi wrth weithiwr gofal proffesiynol neu asiantaeth arall. Gellir canfod manylion ar y wefan.

Banc Bwyd Ystradgynlais

Gwefan: ystradgynlaisvc.org.uk/foodbank

E-bost: yvcvolunteering@gmail.com

Ffôn: 01639 845475 / 07534 454424

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes,edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion.

Banc Bwyd Ystalyfera (CATCH)

Gwefan (Tudalen Facebook): facebook.com/ystalyferafoodbank

E-bost: YstalyferaFoodbank@mail.com

Ffôn: 07923 986379

A ydw i angen cael fy nghyfeirio neu a oes angen tocyn banc bwyd: Nag oes,edrychwch ar y dudalen Facebook neu gysylltu â hwy am fwy o fanylion.

Mae nifer o fanciau bwyd yn y DU yn cael eu rheoli gan yr Ymddiriedolaeth Trussel. Gellir cael rhagor o fanylion ar y rhain a'r ymddiriedolaeth yma: trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank

 

Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys manylion detholiad bychan o wefannau, elusennau a sefydliadau niferus sydd ar gael i gynnig help, cyngor a chefnogaeth. Sicrhewch mai dim ond cyngor o ffynonellau credadwy a dibynadwy yr ydych chi'n eu dilyn. Nid yw Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.