gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gofal a Chymorth yn y Gaeaf

Mae gwasanaethau gofal yn y cartref yn wynebu pwysau digynsail y gaeaf hwn.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd i bobl allu derbyn y gofal sydd ei angen arnynt wrth ddod allan o'r ysbyty neu i'w cadw yn y gymuned.

Helpwch ni i'w helpu nhw. #HelpuNiHelpuNhw

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Ffôn: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: CYMORTH (Gwasanaethau i Oedolion), Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Eich sylwadau am ein tudalennau