gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cymorth i Oedolion ag Anableddau

adults with disabilities

Wybodaeth Anabled

I bwy allwn ni roi cymorth. Beth allwn ni ei wneud i chi?
Who do we support

I bwy allwn ni roi cymorth.

Mae tîm Anableddau Powys yn gweithio ag amrywiaeth o breswylwyr sydd ag anghenion gwahanol mewn perthynas â'u hanabledd.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i I bwy allwn ni roi cymorth.)
Who do we support

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Byddwn yn dod i wybod am yr hyn sy'n bwysig i chi a pha nodau yr ydych yn ceisio eu cyflawni drwy asesu eich anghenion.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth allwn ni ei wneud i chi? )
I bwy allwn ni roi cymorth. I bwy allwn ni roi cymorth.
Who do we support

I bwy allwn ni roi cymorth.

Mae tîm Anableddau Powys yn gweithio ag amrywiaeth o breswylwyr sydd ag anghenion gwahanol mewn perthynas â'u hanabledd.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i I bwy allwn ni roi cymorth.)
Beth allwn ni ei wneud i chi? Beth allwn ni ei wneud i chi?
Who do we support

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Byddwn yn dod i wybod am yr hyn sy'n bwysig i chi a pha nodau yr ydych yn ceisio eu cyflawni drwy asesu eich anghenion.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth allwn ni ei wneud i chi? )