Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybr 2- Cyfleuster â Chymorth Byr Dymor

Pathway 2

Os yw'r ysbyty yn teimlo fod gofal hir dymor yn ofynnol, bydd yn cyfeirio drwy ASSIST am sgrinio a chlustnodi'r tîm priodol oddi fewn i Ofal Cymdeithasol i Oedolion Powys.

Gallai hyn gynnwys gwely dros dro mewn cartref gofal wrth i chi adfer peth o'ch annibyniaeth cyn dychwelyd adref neu ble y gallwn ymgymryd ag asesiadau pellach mewn amgylchedd mwy priodol.

Os yw'n ofynnol eich bod chi'n cael gofal hir dymor un ai drwy becyn gofal yn y gymuned neu leoliad preswyl, caiff hyn ei asesu yn dilyn atgyfeirio at ASSIST.  

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Ffôn: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: CYMORTH (Gwasanaethau i Oedolion), Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Eich sylwadau am ein tudalennau