Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwybodaeth am Brosiect Digwyddiadau

Event Project information

Gwahoddir trefnwyr digwyddiadau ym Mhowys i fod ynghlwm â phrosiect newydd a allai eu helpu gyda hyfforddiant, rhwydweithio a chefnogaeth.

Ceir cyfle hefyd i gyfranogi mewn ymgyrch farchnata ar y cyd â digwyddiad newydd sydd i'w gynnal yn yr hydref, a fydd yn helpu i hyrwyddo'r hyn sydd gan y sir i'w gynnig pan fydd tymor twristiaeth prysur yr haf drosodd.

Llwyddodd y prosiect i sicrhau grant Y Gronfa Ffyniant (Ffyniant Bro DU) sy'n werth £100,000 i helpu i gefnogi'r gwaith hwn.

Os ydych chi'n drefnydd digwyddiadau ac os hoffech fynegi eich diddordeb, cofrestrwch

Cofrestru eich digwyddiad Cofrestru eich digwyddiad

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm: events@powys.gov.uk

Neu i weld pa ddigwyddiadau rhwydweithio a hyfforddiant sydd ar y gweill edrychwch ar Rhwydweithio a Hyfforddiant .