Toglo gwelededd dewislen symudol

Prosiectau Cronfa Ffyniant Cyffredin Prosiectau a Gymeradwywyd

Galwad Agored Mewnol - Rownd Un

Fel llawer o awdurdodau lleol eraill ar draws Cymru, cafodd penderfyniad ei wneud i agor galwad fewnol ar gyfer prosiectau a oedd yn barod i'w cyflawni a gwario'r gyllideb cyn yr 31/03/23. Pwysleisiodd Llywodraeth y DU os nad oedd ein dyraniad Blwyddyn 1 (£3.4m) yn cael ei wario, roedd yna berygl gwirioneddol y byddem yn ei golli.

Cafodd yr alwad fewnol ei thargedu at y themâu a'r meysydd blaenoriaeth buddsoddi ganlynol:

1)     Cymunedau a Lle

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

2)     Cefnogi Busnesau Lleol

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.  

3)     Pobl a Sgiliau

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

4)     Lluosi

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Gellir dod o hyd i'r rhestr o brosiectau cymeradwy ar gyfer yr alwad hon yma: Rhestr Prosiect Mewnol Cyngor Sir Powys (PDF) [197KB]

Galwad Agored Gyntaf

Agorodd y cyfle cyntaf i gyflwyno ceisiadau am gyllid ar ddydd Llun yr 20 Fawrth 2023 a chaeodd am 23.59yh dydd Sul yr 16 Ebrill 2023.

Cafodd yr alwad gyntaf ei thargedu at y themâu a meysydd blaenoriaeth buddsoddi ganlynol:

1)       Cymunedau a Lle

Ymyrraeth W14 —Astudiaethau Dichonoldeb Perthnasol

2)     Cymunedau a Lle

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Roedd yr alwad hon yn canolbwyntio ar brosiectau adeiladu capasati i helpu i baratoi sefydliadau i ddatblygu ceisiadau yn y dyfodol i'r gronfa.  Mae'r alwad hon hefyd yn cynnig cyfle i brosiectau meingefn gefnogi sefydliadau llai i gael mynediad at gronfeydd llai o gyllid a/neu gyngor a chefnogaeth.

3)     Cefnogi Busnesau Lleol

Ymyrraeth W31- Astudiaethau Dichonoldeb Perthnasol

Gellir dod o hyd i'r rhestr o brosiectau cymeradwy ar gyfer yr alwad hon yma:  Rhestr Prosiectau Cymeradwy_Galwad Agored Gyntaf (1) (PDF) [78KB]

 

 

Yr Ail Alwad Agored

Agorodd yr ail gyfle i gyflwyno ceisiadau am gyllid ar ddydd Llun 15 Fai 2023 a chaeodd am 23:59yh dydd Sul yr 11 Fehefin 2023.

Cafodd yr ail alwad ei thargedu at y themâu a'r meysydd blaenoriaeth buddsoddi ganlynol:
1)       Cefnogi Busnes Lleol

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

2)     Lluosi

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Gellir dod o hyd i'r rhestr o brosiectau cymeradwy ar gyfer yr alwad hon yma: Rhestr Prosiectau Cymeradwy_Ail Alwad Agored (2) (PDF) [134KB]

 

 

Y Drydedd Alwad am Geisiadau

Agorodd y trydydd cyfle i gyflwyno ceisiadau am gyllid ar ddydd Llun y 10fed o Orffennaf 2023 a chaeodd am 23:59yh dydd Sul y 1af o Hydref 2023.

Cafodd y trydydd galwad ei thargedu at faes blaenoriaethu buddsoddiad:

1)     Pobl a Sgiliau

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Gellir dod o hyd i'r rhestr o brosiectau cymeradwy ar gyfer yr alwad hon yma:  Rhestr Prosiectau Cymeradwy_Trydedd Alwad Agored (3) (PDF) [75KB]

 

Pedwaredd Alwad am Geisiadau

Agorodd y pedwerydd cyfle i gyflwyno ceisiadau ar gyfer ariannu ar ddydd Llun yr 2 Hydref 2023 a chaeodd am 23:59yh ddydd Sul y 29  Hydref 2023.

Cafodd y bedwaredd alwad ei thargedu at y maes blaenoriaeth buddsoddi ganlynol:

1)       Lluosi

Yr holl flaenoriaethau buddsoddio fewn Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Gellir dod o hyd i'r rhestr o brosiectau cymeradwy ar gyfer yr alwad hon yma:  Rhestr Prosiectau Cymeradwy_Pedwaredd Alwad Agored (4) (PDF) [67KB]