Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cenedlaethol - Cymru

Image of Abbey Cwm Hir

Croeso Cymru yw tîm twristiaeth Llywodraeth Cymru, o fewn yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Grŵp, ei rôl yw hyrwyddo twristiaeth Cymru a chynorthwyo'r diwydiant twristiaeth.

Mae Croeso Cymru wedi ymgymryd â swyddogaethau hen Fwrdd Croeso Cymru, a Noddir gan y Cynulliad Corff Cyhoeddus. Rôl Croeso Cymru yw cefnogi diwydiant twristiaeth Cymru, gwella twristiaeth yng Nghymru a darparu fframwaith strategol ar gyfer sicrhau twf cynaliadwy a llwyddiant, felly gwella lles cymdeithasol ac economaidd Cymru. Cenhadaeth Croeso Cymru yw "gwneud y mwyaf o gyfraniad twristiaeth i ffyniant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru".

Mae blaenoriaethau 2020-2025 ar gyfer yr economi ymwelwyr i'w gweld yn 'Croeso i Gymru'