Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cyfleoedd Ariannu Twristiaeth

Bydd pa raglen ariannu y byddwch yn ei hogi i mewn yn dibynnu i raddau helaeth ar fanylion yr hyn yr ydych yn ei wneud, pa adnoddau sydd eu hangen arnoch chi, p'un a ydych chi'n fusnes, yn brosiect cymunedol neu arall.

Cofiwch gyda chyllid daw cyfiawnhad pam fod angen eich gweithgaredd, gan gadw at y gofynion cyllidwyr perthnasol (sydd i gyd â rheswm da) a bod yn fanwl gywir wrth adrodd, ariannol ac fel arall. Weithiau mae cyllid yn cael ei ystyried yn opsiwn hawdd ond mae yr un mor ddarbodus yn ei dosbarthu fel y byddech pe bai rhywun yn gofyn i chi fuddsoddi ynddynt.

Os ydych yn chwilio am gymorth i ddatblygu menter yna cysylltwch â ni am gymorth rhad ac am ddim a cyngor.

Regeneration@powys.gov.uk  neufunding@powys.gov.uk

  • Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau ond yn gwybod beth rydych am ei gyflawni, gall Tîm Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Powys wneud chwiliad cyllid i'ch helpu chi.
  • Dilynwch 'Tyfu ym Mhowys' ar y cyfryngau cymdeithasol i weld bwletinau cyllido rheolaidd a dolenni i amrywiaeth o ffynonellau cyllido.

Mae cymorth a chefnogaeth hefyd ar gael gan eraill...