Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cynlluniau Cyllid Croeso Cymru

Pan fyddwch wedi gwneud eich busnes neu gynllunio prosiect a'ch bod yn gwybod pa adnoddau sydd eu hangen yna amser i weld a fyddai unrhyw rai o'r rhaglenni ariannu presennol o fudd.

Fel gyda phob cyllid, bydd meini prawf ar gyfer pob rhaglen i gefnogi blaenoriaethau'r cyllidwr a sicrhau bod buddsoddiadau arian cyhoeddus yn cael eu dosbarthu'n ddoeth.

I gael gwybodaeth gyffredinol a chyngor ar ddod o hyd i gyllid a dewis y math cywir ewch i'r prif dudalen Gwefan Busnes Cymr

Mae Croeso Cymru yn darparu ystod o cymorth busnes.

Yma fe welwch fanylion am bob un o'r rhaglenni canlynol a throsolwg o amrywiaeth y rhaglenni mae busnesau twristiaeth wedi cael cymorth.

Mae cyllid twristiaeth yn bodoli drwy'r rhaglenni hyn:

  • Cronfa Buddsoddi mewn Twristiaeth Cymru (WTIF)
  • Hanfodion Gwych