Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Marchnata eich Cynnig

Mae ceisio bod yn rhywbeth i bawb yn gadael pawb heb fawr ddim ond yn gwybod beth ydych chi a phwy ydych chi Gall eisiau mynd yn bell i wneud ichi sefyll allan a chyrraedd eich gweledigaeth.

Bod â hunaniaeth...

Mae hunaniaeth yn set o gydrannau unigol, megis enw, dyluniad, set o ddelweddau, slogan, a gweledigaeth, dyluniad, arddull ysgrifennu, ffont arbennig neu symbol ac ati sy'n gosod y brand ar wahân i eraill.

Dweud wrth eraill pwy ydych chi...

Marchnata yw popeth rydych chi'n ei ddefnyddio i ddweud wrth eraill beth rydych chi'n ei wneud, felly wrth feddwl am eich busnes marchnata, ystyried pob agwedd, ar draws yr holl sianeli gwahanol.

  • Arwyddion
  • Deunyddiau printiedig
  • Ar-lein - gwe
  • Ar-lein - pa sianeli cymdeithasol

Sut mae'ch steil yn mynd trwy'r rhain i gyd a beth mae'n ei ddweud amdanoch chi.

P'un a ydych chi'n dewis rheoli'ch un chi neu ddefnyddio sgiliau gwerin marchnata, mae yna lawer o gyngor ac arweiniad ar gael i helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen, pryd a pham ...

Busnes Cymru

Yn yr adran hon fe welwch fanylion brand Brand ymwelwyr Powys a brand ehangach Cymru - sut gallwch fanteisio ar y ddau i helpu eich busnes yn y darlun ehangach.