Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Adnabod eich Cynulleidfa

Pam ei bod hi'n dda gwybod pwy yw ein hymwelwyr a beth maen nhw ei eisiau

Mae croeso i bawb yn y Canolbarth ond rydym wedi nodi pedair cynulleidfa allweddol i ganolbwyntio arnynt: 

  • Darganfodwyr - ceisio rhyddid. Maent yn aml yn nythwyr gwag gweithredol, neu'n llawn ysbryd yn annibynnol cyplau meddwl sy'n mwynhau rhyddid y bryniau a swyn y pentrefi. Darganfodwyr mwynhau ymlacio, teithiau cerdded gwledig ac maent yn gwerthfawrogi ciniawa gwych a llety o safon diwedd diwrnod gwych. 
  • Fforwyr - Fforwyr yn chwilio am antur. Maen nhw'n hoffi mynd oddi ar y trac wedi'i guro ac maen nhw'n gyffrous heriau newydd, gyda'r nod o gyflawni'r gorau cyntaf neu bersonol. Mae fforwyr yn mwynhau gweithgareddau fel cerdded mynyddoedd, seiclo, gyrru, marchogaeth, cerdded ceunentydd, snorclo'r gors, barcuta a canŵio. 
  • Teuluoedd - chwilio am amrywiaeth. Mae grwpiau teuluol gydag aelodau o wahanol oedrannau yn mwynhau amrywiol, hwyliog profiadau llawn sy'n creu atgofion gwyliau hapus a hirhoedlog o amser gwerthfawr yn dda gwario gyda'i gilydd. 
  • Crefftwyr - ceisio creadigrwydd. Mae pobl gref, annibynnol eu meddwl, crefftwyr yn cael eu denu gan profiadau amgen. Cânt eu hysbrydoli gan ddiwylliant a chrefft. Mae crefftwyr yn mwynhau dilys profiadau, gan gynnwys ffotograffiaeth, ysgrifennu creadigol, peintio a cherflunio.