Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hunaniaeth Ymwelwyr Powys

  • Mae'n dathlu stori a diwylliant ein rhanbarth sy'n cyfleu cymeriad lle a'r bobl oddi mewn iddo.
  • Mae'n ein gosod yn ddaearyddol fel un sydd wrth wraidd Cymru gan gydnabod amrywiaeth, unigryw a'r profiad unigol y gall pob ymwelydd ei gael, bob tro y byddant yn ymweld.
  • Mae ein treftadaeth a'n hamgylchedd naturiol wedi sefyll prawf amser, ond eto'n newid yn gyson.

Cipio'r hanfod hwn; ynghyd â'r bobl, y dirwedd, y profiadau a'r blasau, mae brand Powys yn frand cyrchfan unigryw a chyffrous y bydd ymwelwyr yn cysylltu ag ef ac yn rhannu eu profiadau a'u straeon eu hunain. 

Ein pethau allweddol...

  • Y Bobl
  • Ein delweddau

Y Bobl

Mae atgofion yn cael eu gwneud ac mae calonnau'n cael eu hennill drwy'r bobl rydyn ni'n cwrdd â nhw. Mae ein pobl yn gynnes, yn groesawgar ac mae ganddynt y wybodaeth i sicrhau bod pob ymweliad yn gadael etifeddiaeth. Rydym yn gwahodd pawb i gymryd rhan, siarad â ni, defnyddio'r brand hwn a bod yn rhan o ddyfodol Canolbarth Cymru.

Bydd siarad gyda'n gilydd ein hatyniadau, llety, profiadau a digwyddiadau yn cael eu huno. Drwy'r brand hwn gallwn weithio gyda'n gilydd i wella disgwyliadau a phrofiadau, gan gyflwyno negeseuon cyson i'n hymwelwyr, gyda'r holl gyfathrebu'n dod o un 'lle'.

Gyda'n gilydd gallwn adeiladu brand cynaliadwy, lle gallwn i gyd elwa ar gyfran fwy o lais, cynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac elw uwch ar fuddsoddiad. 

Ein Delweddau 

Harneisio grym ffotograffiaeth wych i gyfleu pedair thema weledol gref o y brand.

  • Y dirwedd - Mae hwyliau a harddwch naturiol ein tirwedd unigryw, o fore i nos, drwy heulwen a chawodydd, yn cael ei gipio mewn delweddau eithriadol. Mae'r delweddau'n fynegiannol ac yn onest, gan gyfathrebu'n weledol brand Powys.
  • Y bobl: arwyr lleol - Mae portreadau difyr yn cynnig cyfle amhrisiadwy i ddatgelu a chyfleu bywydau pobl Canolbarth Cymru yn eu hamgylchedd arbennig. Mae delweddau adrodd ategol yn datgelu bywydau unigryw pobl Powys ymhellach.
  • Mae'r gweithgareddau - Mae delweddau cyffrous yn cyfleu'r amrywiaeth o anturiaethau sydd ar gael ym Mhowys. Wedi'i gymryd yng nghanol y weithred, mae'r ffotograffiaeth yn cyfleu pob profiad mewn arddull ysgogol, arestio a dilys.
  • Y gwyliau a'r digwyddiadau - Gan ddal lliwiau a gweithredoedd ein gwyliau a'n digwyddiadau, mae delweddau gwych a dynnwyd yn arddull brand unigryw Powys yn gwahodd ein hymwelwyr i ddod i brofi'r achlysuron gwefreiddiol hyn drostynt eu hunain. 

Mae profiad ymwelwyr Powys yn agored i bawb; mae pob ymwelydd yn dod ar draws rhywbeth gwahanol bob tro y byddant yn ymweld, o'r mynyddoedd gwyllt i'r pentrefannau hanesyddol, bydd y bobl a'r lleoedd yn cyffwrdd â chalon pob teithiwr.

 

Mae gweithgarwch marchnata yn cael ei sianelu trwy lwyfannau ar-lein a chyfryngau cymdeithasol yn bennaf.

Canolbarth Cymru Fy Ffordd

Er hwylustod i'n hymwelwyr rydym wedi rhannu Powys i'r ardaloedd canlynol:​

Close Vyrnwy a Berwyns logo

Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i gysylltiad â'r logos hyn ac yn eu defnyddio wrth hyrwyddo'ch busnes eich ardaloedd priodol er mwyn darparu allwedd hawdd ei defnyddio o'r ardal i'n hymwelwyr.