Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Brand Cymru

Mae holl farchnata Croeso Cymru yn dod o dan frand Cymru Wales, sydd bellach wedi arfer yn gyson hyrwyddo Cymru yn y DU a thu hwnt fel lle i ymweld ag ef, buddsoddi, gweithio ac astudio.

Gyda phwyslais cryf ar gyfleu Cymru fel lle nodedig i ymweld ag ef drwy dirwedd, diwylliant ac antur, daw'r brand yn fyw gydag ymgyrchoedd creadigol a chymhellol, megis Year of Awyr Agored mewn twristiaeth. Mae hunaniaeth y brand arobryn yn drawiadol - ac yn cynnwys y Draig cyfarwydd logo, ffont eiconig, ac arddull ffotograffiaeth gref.

Ac er bod y brand yn ymwneud yn rhannol â'r ffordd yr ydym yn cyflwyno Cymru i'r byd, mae hefyd yn anelu at ysbrydoli Newydd cynnyrch, profiadau a digwyddiadau ledled y wlad.

Fel y strategaeth/cynllun 'Croeso i Gymru', mae'r brand wedi'i wreiddio yn y cysyniad o 'Bro a Byd' - ein bod ni yn gallu rhagori yng Nghymru pan fydd y lleol yn cwrdd â'r byd-eang mewn ffordd sy'n teimlo'n ddilys, yn greadigol ac yn fyw; a

yr ydym am i'r syniad hwnnw gael ei adlewyrchu nid yn unig mewn ymgyrchoedd marchnata, ond ar lawr gwlad ar draws y gwlad.

Gwerthoedd Brand Cymru

  • Dilys
  • Creadigol
  • Yn fyw

Mae pum amcan craidd hefyd yn sail i'r brand - sydd bron yn gweithredu fel rhestr wirio ar gyfer syniadau newydd, cynnyrch, ac ymgyrchoedd. Yn y dyfodol, byddwn yn defnyddio'r amcanion hyn i helpu i lunio ein gweithgaredd, o fewn Ymweliad

Cymru ac ar draws y diwydiant wrth i ni geisio sicrhau bod ein gwaith yn gwasanaethu i:

  • Dyrchafu ein statws
  • Syndod ac ysbrydoliaeth
  • Newid canfyddiadau
  • Gwnewch bethau da
  • Byddwch yn ddigamsyniol Cymru

Mae'r gwerthoedd a'r egwyddorion brand hyn nid yn unig ar gyfer marchnata Cymru ond hefyd ar gyfer y datblygiad o'r sector twristiaeth.

Brand Cymru

Busnes Cymru - Twristiaeth