Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ymchwil - Cael yr ystadegau i'w gefnogi

Mae gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Powys yn cynnal amrywiaeth o ymchwil i dueddiadau twristiaeth, boddhad ymwelwyr, stoc gwelyau ac effaith twristiaeth ar economi Powys.

Wrth eistedd ar bartneriaeth ymchwil Croeso Cymru, rydym yn casglu data ar y cyd â sefydliadau eraill ac awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Cyngor Sir Powys

Blynyddol

  • Data STEAM

2-3 blynedd

·       • Prynu lleoliadau safle ychwanegol a/neu gwestiynau ar gyfer Arolwg Ymwelwyr Twristiaeth Cymru

I ofyn am gopi o'r adroddiad STEAM diweddaraf, neu'r Adroddiad Arolwg Ymwelwyr diweddaraf, cysylltwch â tourism@powys.gov.uk

 

Cymru (Croeso Cymru)

Blynyddol

  • Baromedr Busnes Twristiaeth Cymru (chwarterol)

Arall

  • Arolwg Twristiaeth Cymru (bob 2-3 oed)
  • Monitro Profiad Ymwelwyr
  • Arolwg Meddiannaeth Cymru
  • Data stoc gwelyau

Ymchwil Manwl

Prydain Fawr (Visit Britain)

  • Arolwg Teithwyr Rhyngwladol (IPS)
  • Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr (GBTS)
  • Arolwg Ymwelwyr Diwrnod Prydain Fawr (GBDVS)

Ynchwil Manwl