Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Dehongli ac Ymchwil

Beth mae'r cyfan yn ei olygu?...

Ymchwil i'r Galw a'r Farchnad

Olrhain amodau marchnad a chystadleuol ac yn nodi cyfleoedd, dewisiadau a rhwystrau ar gyfer denu gwahanol farchnadoedd gan gynnwys penderfyniadau ymwelwyr.

Cymru

 • Gwybodaeth i ddeall amodau sylfaenol y farchnad a'r galw
 • Amcangyfrifon o gyfaint, gwerth, nodweddion teithiau a gymerwyd o wahanol farchnadoedd a chyfleoedd ar gyfer twf
 • Arolwg Teithwyr Rhyngwladol, Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ac Arolwg Ymwelwyr Dydd Prydain Fawr yn darparu sail gref ar gyfer hyn
 • Olrhain gyrwyr galw sylfaenol drwy ystadegau economaidd cyhoeddedig e.e. gwariant hamdden, enillion go iawn
 • Amodau'r Farchnad - diddordeb a chynlluniau ar gyfer ymweld.
 • Math o wyliau sy'n cael eu cynllunio
 • Canfyddiadau o Gymru a chyrchfannau cystadleuwyr
 • Sut mae ein marchnata'n perfformio: KPIs -Trosi, Gwariant Ymwelwyr, Newid canfyddiadau, Diagnosteg.
 • Gwybodaeth wedi'i rhannu yn ôl segmentau targed, rhanbarth
 • Arolygon Tracio Poblogaeth (teithwyr y DU ond marchnadoedd eraill o bosibl)
 • Gwefan arolygon dros dro/cyfryngau cymdeithasol/partneriaethau
 • Arolygon trosi dilynol

Ymchwil Ochr Gyflenwi

Olrhain cystadleurwydd a pherfformiad y diwydiant a'r gallu i ddiwallu anghenion newidiol y farchnad

 • Arolwg Meddiannaeth Cymru
 • Baromedr Busnes Twristiaeth Cymru
 • Arolwg Atyniadau i Ymwelwyr
 • Data stoc gwelyau

Ymweld â Phrydain a Marchnadoedd Rhyngwladol

 • Nid data Arolwg Teithwyr Rhyngwladol (IPS) yn unig
 • Tueddiadau defnyddwyr ym mhob gwlad, archebu, cynllunio ac ymddygiad teithio
 • Canfyddiadau o Brydain a ddelir gan bob marchnad
 • Gweithgarwch ymwelwyr ac a fyddent yn argymell y DU
 • Cymorth ar gyfer masnach deithio

Monitro Profiad Ymwelwyr

Nodi proffil ac ymddygiad ymwelwyr a boddhad ymwelwyr yn helpu i nodi meysydd o fantais a blaenoriaethau cystadleuol ar gyfer buddsoddi

 • PROFFIL YMWELWYR - Demograffeg, oedran, cylch bywyd, maint plaid, rhyw, profiad blaenorol o Gymru
 • PROFFIL TRIP - Lleoliad, gweithgareddau, trafnidiaeth, llety
 • VISIT MOTIVATIONS - Canfyddiadau, profiadau yn y gorffennol
 • GWYBODAETH - Ffynonellau a ddefnyddir wrth gynllunio ymweliadau ac yn ystod yr ymweliad
 • AGWEDDAU A SGORIAU - Boddhad â'r ymweliad, cyfleusterau, 'ymdeimlad o le'
 • DISGWYLIADAU - A oedd yn bodloni disgwyliadau, a fyddant yn dychwelyd, a fyddant yn argymell Cymru