Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Partneriaeth Ymchwil Cymru ac Ymchwil DU (Visit Britain)

Trwy weithio mewn partneriaeth â Croeso Cymru, Croeso Prydain ac Awdurdodau Lleol eraill Cymru, mae gennym fynediad at ystod o ymchwil fanwl a mewnwelediadau i alw ac ymddygiad cwsmeriaid, a rhestrir rhai enghreifftiau ohonynt isod.  Bydd y dolenni yn yr adran hon yn mynd â chi'n uniongyrchol i wefannau allweddol lle gallwch weld yr ymchwil hon.

  • Arolygon Ymwelwyr - Cyflenwi
  • Baromedr Busnes Twristiaeth Cymru (chwarterol)
  • Arolwg Twristiaeth Cymru (bob 2-3 blynedd)
  • ​Monitro Profiad Ymwelwyr
  • ​Arolwg Deiliadaeth Cymru
  • Data stoc gwelyau

Ymchwil Twristiaeth Cymru

  • Sector - Galw
  • Arolwg Teithwyr Rhyngwladol (IPS)
  • Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr (GBTS)
  • Arolwg Ymwelwyr Dydd Prydain Fawr (GBDVS)

Ymchwil Twristiaeth y UD