Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Trosolwg o Ddigwyddiadau Blynyddol

Gall gwybod pa ddigwyddiadau sy'n digwydd helpu i lunio eich marchnata i gyrraedd y cynulleidfaoedd a allai gael eu denu at yr hyn sy'n digwydd... neu efallai eich ysbrydoli chi a'ch cymuned i sefydlu neu dyfu eich cymuned eich hun.

Darganfyddwch fwy o ddigwyddiadau unigryw Canolbarth Cymruyn www.midwalesmyway.com

Ionawr

 • Taith Gerdded Dydd Calan, Llanwrtyd
 • Ras Ddawns y Fan - Bannau Brycheiniog
 • Cylchfan y Gronfa, Digwyddiad Her Gerdded Pellter Hir, Cwm Elan 

Chwefror

 • Teithiau Cerdded Coffa'r Arglwydd Crawshaw - Llanwrtyd Wells
 • Cyngerdd Drifft Blynyddol Rorke's - Aberhonddu
 • Gŵyl Gomedi y Mynyddoedd Duon, Crughywel

 Mawrth

 • Gŵyl Gerdded Crughywel
 • Rownd Ras 20 Milltir y Llyn - Rhaeadr Gwy
 • 'Get Jerky'Rali Gogledd Cymru - Y Trallwng
 • Ras 10k y Trallwng 

Ebrill

 • Bridiau Gweithio a Bugeiliol Cymru, Sioe Cŵn y Bencampwriaeth - Llanfair-ym-Muallt
 • Cerdded, Cwrw, Cerddoriaeth - Llanwrtyd Wells
 • Rali Genedlaethol Dyffryn Hafren (Rallynuts) Llanfair-ym-Muallt
 • Wonder Wool Wales
 • Ras Ffordd Maesyfed, Ras Ffordd Seiclo Prydain
 • Digwyddiad Cerdded Her y Ddraig Ddu, Llangors

Mai

 • Gŵyl Gerdded Talgarth
 • Gŵyl Gomedi Machynlleth
 • Sioe Stondinau Cymraeg Glanusk - Llanfair Yn Muallt
 • Triathlon Camlas Trefaldwyn
 • Penwythnos Gŵyl Springboard Llanandras
 • Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru - Llanfair-ym-Muallt
 • Rali'r Plainau - Y Trallwng
 • Ffair Ryngwladol Antiques & Collectors - Llanfair-ym-Muallt
 • Gŵyl Lenyddol y Gelli
 • Sgimio Cerrig Agored Cymru - Llanwrtyd Wells
 • Rasys Trotian Tref-y-clawdd
 • Rali Genedlaethol Dyffryn Hafren
 • Dyfi-Hafren Enduro - Machynlleth
 • Sut mae'r Golau yn Mynd Mewn Gwyliau, Y Gelli Gandryll
 • Ras 10k Y Drenewydd
 • Digwyddiad Hapchwarae Sky Net Cymru, Aberhonddu

 Mehefin

 • Gŵyl Fwyd y Gelli Gandryll
 • Gwyl Gregynog Festival
 • Marathon Dyn vs Ceffylau - Llanwrtyd Wells
 • Rasys Trotian Tref-y-clawdd, Evenjobb
 • Gŵyl Fwyd Aberhonddu
 • Taith Gerdded Drovers - Llanwrtyd Wells
 • Arddangosfa Gwlân a Helyg - Llanidloes
 • Taith Gerdded Rotari Ar Draws Cymru
 • Bwlch gyda Her Uchder - Bannau Brycheiniog
 • Carnifal y Trallwng
 • Gŵyl Awyr Agored Y Drenewydd
 • Gŵyl Monty Lit, Maldwyn

Gorffennaf

 • Cyfnodau Nicky Grist Rali - Llanfair-ym-Muallt
 • Gŵyl Côr Aberhonddu
 • Carnifal Llanidloes
 • Rasys Trotian Caersws
 • Wythnos Carnifal Rhaeadr
 • Gŵyl Gerdd Gwlad Y Trallwng
 • Sioe Frenhinol Cymru - Llanfair-ym-Muallt
 • Ffair Stryd, Maldwyn
 • Gŵyl Glanio, ger Trecelyn ar Gwy
 • Dawns Ffan yr Haf, Bannau Brycheiniog
 • Sioe Haf Tri Cocks

Awst

 • Sioe Amaethyddol Aberhonddu
 • Sioe Gem Rock N - Llanfair-ym-Muallt
 • Rasys Trotian Penybont
 • Gŵyl Machynlleth
 • Sioe Amaethyddol Llangynidr
 • Pencampwriaethau Rasio Chariot Beicio Mynydd y Byd - Llanwrtyd
 • Gŵyl Gerdd a'r Celfyddydau Llanandras
 • Gŵyl Ymylol Jazz Aberhonddu
 • Gŵyl y Dyn Gwyrdd - Crughywel
 • Siap Snorcelu Bog y Byd. - Llanwrtyd
 • Ffair Haf Bannau Brycheiniog
 • Gŵyl y Mynydd Du, Talgarth
 • Gŵyl Fictoraidd - Llandrindod
 • Triathlon Snorcelu Beiciau'r Byd a Bog, Llanwrtyd Wells
 • Sioe Llanwrtyd Wells
 • Volksfest, Aberhonddu
 • Truckfest Wales, Llanfair-ym-Muallt
 • Tri Cocks Steam & Vintage Rali

Medi

 • Sioe Amaethyddol Pontsenni
 • Sioe Hundred House & Rasys trotio
 • Sioe Beulah & Rasys trotio
 • Sioe a'r Cylch Llanfair Caereinion
 • Teithiau Cerdded 4 Diwrnod Rhyngwladol Cymru - Llanwrtyd
 • Gŵyl Fwyd Cymru - Y Drenewydd
 • Gala Stêm Flynyddol - Llanfair Caereinion
 • Penwythnos o Gerddoriaeth Werin ac Acwstig, Llanwddyn
 • Penwythnos y Trallwng 1940au
 • Taith y Ddraig Goch (Endurance) - Llanfair-ym-Muallt
 • Ffair Ryngwladol Antiques & Collectors - Llanfair-ym-Muallt

Hydref

 • Gŵyl Gerdded y Gelli
 • Gŵyl Faróc Aberhonddu
 • Llwybr Cymraeg VSCC, rali ceir henoed, Llanandras
 • Gŵyl Bwmpen Llanidloes
 • Gorymdaith Llusernau Machynlleth
 • Eisteddfod Plant Llandrindod

Tachwedd

 • Ale Wobble Go Iawn - Llanwrtyd
 • Cerdd Cwrw Go Iawn - Llanwrtyd
 • Ffair Aeaf Frenhinol Cymru - Llanfair-ym-Muallt
 • Gŵyl Gaeaf y Gelli
 • Gŵyl Aeaf Y Trallwng

 Rhagfyr

 • Bale Gŵyl Aberhonddu