Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Coginio'n Cyfrif

Yn dilyn cais llwyddiannus, gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn darparu cwrs Coginio a Rhifedd ar draws Powys gyfan gan ddechrau ym mis Mehefin 2024.

Cwrs anffurfiol, 6 wythnos gyda'r nod o hybu sgiliau rhifiadol ymarferol trwy goginio. Bydd y cwrs yn rhad ac am ddim i'w fynychu ar ôl cwblhau'r meini prawf cymhwysedd.

I gael rhagor o wybodaeth neu sut i wneud cais am y cwrs, darllenwch y wybodaeth isod, neu cysylltwch â'r tîm Diogelu Iechyd Cymunedol a Lles ar 01597 827306 neu healthprotection@powys.gov.uk