Toglo gwelededd dewislen symudol

Cadw llygad ar mam o ben draw'r byd.

Sut allwn ni helpu! Defnyddio technoleg i helpu pobl Powys i barhau i fyw adref.

Dyma Will a Beth!

Mae Will a Beth yn byw yn Awstralia.

Ac mae Mam yn byw yn Y Trallwng.

Cysylltodd Will a ni gan fod ei fam wedi datblygu dementia.

Mae ei chymdogion yn wych ond mae angen mwy o help ar mam.

Fe wnaethom osod System Fonitro yn y Cartref 'Canary' yn nhy mam.

Mae'r system yn cynnwys gosod sawl synhwyrydd o gwmpas y ty.

Mae Will a Beth yn gallu logio i wefan ddiogel a gweld symudiadau mam o gwmpas ei byngalo.

Mae Will yn hoffi gweld symudiadau ei fam a ei liniadur.

Mae'n well gan Beth weld fod popeth yn iawn a ei ffon

Mae Will a Beth yn gallu rhaglennu'r system i'w rhybuddio nhw os bydd rhywbeth o'i le.

Maen nhw wedyn yn cysylltu a chymydog sy'n fodlon rhoi help llaw.

Mae Will a Beth wedi disgrifio'r system 'Canary' fel 'bendith'.

Mae mam yn gallu parhau i fyw ar ei phen ei hun yn ei byngalo.

Dyna le mae eisiau bod gyda Tiggles.

I wybod mwy galwch Cymorth sef y Gwasanaeth Gwybodaeth ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion ar 0345 602 7050