Toglo gwelededd dewislen symudol

Larwm syrthio a larwm achub bywyd

Sut allwn ni helpu! Defnyddio technoleg i helpu pobl Powys i barhau i fyw yn eu cartrefi.

Dyma Gareth. Mae Gareth yn byw ar ei ben ei hun yn ei dy mewn pentref ym Mhowys.

Mae Gareth yn ymdopi'n dda.....ond weithiau mae braidd yn ansicr ar ei draed.

Ac mae wedi syrthio unwaith.

Mae gennym dechnoleg sy'n gallu helpu.

Mae Gareth wedi cael larwm syrthio a larwm achub bywyd. Mae'n gwisgo'r larwm syrthio ar ei arddwrn.

Os bydd Gareth yn syrthio eto, bydd y larwm yn cysylltu a chanolfan gyswllt 24/7 sydd a'i holl fanylion.

Trwy gael rhywun sydd bob amser ar ddyletswydd, gall Gareth barhau I fwynhau byw yn ei gartref ei hun.....gyda'i ieir.

I wybod mwy, galwch Gwasanaeth Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cymorth ar 0345 602 7050