Toglo gwelededd dewislen symudol

Ein Cynnig

ein cynnig

Bydd unrhyw un yn gallu mynd at ein tîm i drafod eu hanghenion iechyd a lles, a bydd y tîm yn gallu darparu adolygiadau clinigol sylfaenol er mwyn gallu adnabod unrhyw broblemau iechyd yn gynnar. Yn ogystal, os bydd angen, bydd y tîm yn gallu cynnig arwyddbostio at ffynonellau cymorth eraill.

Bydd y tîm yn cynnig y canlynol ym mhob lleoliad:

  • Gwirio pwysedd gwaed.
  • Gwirio curiad y galon.
  • Asesiadau ffordd o fyw.
  • Cyngor ar roi'r gorau i ysmygu.
  • Arwyddbostio ac ymwybyddiaeth o ran cymorth iechyd meddwl.
  • Lle diogel a chyfrinachol er mwyn trafod materion iechyd a lles.

Bydd cynnig Ffit i Ffermio'n destun adolygiad parhaol, a chaiff ei addasu i gefnogi unrhyw anghenion sy'n cael eu nodi.