Toglo gwelededd dewislen symudol

Canlyniadau Etholiad Seneddol Etholaeth Maldwyn a Glyndŵr - y Pedwerydd o Orffennaf 2024

Datganiad o Ganlyniadau'r Pol

Yr wyf i, sydd a'm llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad Aelod dros Etholaeth Sir Drefaldwyn a Glyndŵr a gynhaliwyd ar y pedwerydd o Orffennaf 2024, yn datgan gyda hyn fod y nifer o bleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn yr etholiad dywededig fel a ganlyn:

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd:

  • Jeremy Brignell-Thorp: 1,744
  • Oliver Lewis, Reform UK: 8,894
  • Glyn Preston, Y Democratiaid Rhyddfrydol: 6,470
  • Elwyn Vaughan, Plaid Cymru - The Party of Wales: 5,667
  • Craig Williams, Plaid Geidwadol Cymru: 7,775
  • Steve Witherden - Llafur: 12,709

 

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn:

Cyfanswm: 193

 

Steve Witherden ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig wedi ei iawn (h)ethol dros y ddywededig Etholaeth

 

Swyddog Canlyniadau Gweithredol   

Dyddiedig 5th July 2024