1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Tim Ymyrraeth Ieuenctid

Translation Required:

Ymyrraeth gynnar, cymorth a chefnogaeth i bobl ifanc a'u teuluoedd.Image of a girl looking sad

Beth ry'n ni'n ei wneud

M ae Tim Ymyrraeth Gwasanaethau Ieuenctid Powys yn cynnig cymorth a chefnogaeth wirfoddol dros gyfnodau byr a chanolig.  Ry'n ni'n gweithio un i un neu gyda grwpiau mewn ysgolion, yn y cartref, canolfannau ieuenctid neu rywle arall fel llyfrgell lle mae'r unigolyn ifanc yn teimlo'n gyffyrddus.

Mae ein gwaith wedi'i rannu'n 3 brif faes:

  • Gyda phobl ifanc 11 - 25 oed a'u teuluoedd, yn bennaf trwy gyfeiriadau i'r Paneli Tim o Amgylch y Teulu.  Cyfarfodydd rheolaidd yw'r rhain sy'n cydlynu ystod o wasanaethau cymorth.  
  • Gyda phobl ifanc 8 - 17 oed i godi ymwybyddiaeth a helpu atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.  
  • Cynnig cymorth a chyngor i rieni trwy'r cwrs Take3.  Mae'r cyrsiau Take3 yn cael eu rhedeg trwy gydol y flwyddyn, a gallwch gofrestru eich diddordeb ar : 01686 614 078 neu anfonwch e-bost at: fis@powys.gov.uk.

Gallwn helpu gyda:

Pryder, Bwlio, Hyder, Hunan-barch, Perthnasau, Pendantrwydd, Dieithrio Cymdeithasol, Presenoldeb Ysgol, Rheoli Dicter, Lles Emosiynol, Colled a Phrofedigaeth, Cymorth a Chyngor i Rieni 

Mae'r Gwasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid hefyd yn gweithio gyda Gyrfa Cymru i gyflenwi prosiect Cynnydd a ariennir gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop (ESF)

I weld os yw eich plenty yn gymwys i dderbyn cymorth gallwch gysylltu a ni ar : 01686 614 078 yn y gogledd neu 01874 614069 yn y de neu anfon e-bost at: fis@powys.gov.uk.  

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu