Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Troseddau Bywyd Gwyllt

Willdife_enquiries_Wildlife_crime_02
Willdife_enquiries_Wildlife_crime_02

Mae troseddau yn erbyn bywyd gwyllt yn cynnwys prynu, gwerthu, niweidio neu darfu ar anifeiliaid neu blanhigion gwyllt sy'n cael eu gwarchod gan y gyfraith a chreulondeb yn erbyn anifeiliaid nad ydynt yn rhai domestig..

Os oes gennych reswm da i feddwl y cafwyd achos o drosedd bywyd gwyllt rhowch wybod i Heddlu Dyfed Powys. Dylid rhoi gwybod am bryderon ynglyn â lles da byw domestig i Safonau Masnach.

Os ydych am roi gwybod am ddifrod sydd wedi'i achosi i safle sy'n cael ei warchod, megis Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu