Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Os nad ydych chi'n wladolyn Prydeinig

Os nad ydych chi, neu os nad yw eich partner yn wladolyn Prydeinig, cysylltwch â'r Cofrestrydd Arolygol i gael rhagor o wybodaeth oherwydd gallai'r rheolau fod yn wahanol.

Dylai parau sy'n destun rheolaeth fewnfudo ac sy'n dymuno priodi neu gofrestru partneriaeth sifil yn y Deyrnas Unedig gael gwybodaeth o wefan Asiantaeth Ffiniau'r DU

Dim ond mewn rhai swyddfeydd cofrestru dynodedig y gall pobl sy'n destun rheolaeth fewnfudo gyhoeddi Hysbysiad Priodas/Hysbysiad Partneriaeth Sifil. Ym Mhowys, mae'r swyddfa dan sylw yn Llandrindod. Mae swyddfeydd cofrestru dynodedig eraill yn Amwythig, Aberystwyth, Abertawe, Caerdydd a Chaerloyw.

Dan y gyfraith, rhaid i Swyddogion Cofrestru roi gwybod am unrhyw briodas y credant sydd wedi'i threfnu dim ond at ddiben osgoi goblygiadau deddfau mewnfudo.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu