Toglo gwelededd dewislen symudol

Deddf y Tlodion Sir Frycheiniog: Cofnodion Bwrdd Gwarcheidwaid

Aberhonddu (Cyf: B/G/BR) (PDF) [17KB]

Llanfair-ym-Muallt (Cyf: B/G/BU) (PDF) [13KB]

Crughywel (Cyf: B/G/CR) (PDF) [14KB]

Y Gelli Gandryll (Cyf: B/G/HA) (PDF) [25KB]

Oeddech chi'n gwybod?

Gallwn

Gweler hefyd Undeb Cyfraith y Tlodion Brycheiniog B/D/BM/A7: Trosglwyddo Amgueddfa Aberhonddu: Llyfr Nodiadau a gadwyd gan Dr Lucas fel Uwcharolygydd Meddygol yn ystod haint colera Aberhonddu 1854, yn cynnwys cofnodion Bwrdd y Gwarcheidwaid.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn y lle cyntaf Comisiwn Cyfraith y Tlodion oedd yn gyfrifol am y system, ond yn 1847 daeth Bwrdd Cyfraith y Tlodion yn ei le.   Yn 1871 sefydlwyd y Bwrdd Llywodraeth Leol gyda chylch gorchwyl oedd yn cynnwys Cyfraith y Tlodion.  Yn sgil Deddf Iechyd y Cyhoedd 1872, sefydlwyd awdurdodau iechydol trefol a gwledig ( a ddaeth yn yn 1894).

Cafodd y Byrddau Gwarcheidwaid, undebau a thlotai eu diddymu yn dilyn Deddf Llywodraeth Leol 1929 gan drosglwyddo'u pwerau i'r cynghorau sir trwy Bwyllgorau ac adrannau Cymorth i'r Cyhoedd (gweler ). Cafodd system Cyfraith y Tlodion ei ddiddymu'n llwyr yn 1948.