1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Clwb Bowlio Llandrindod

Nifer o feysydd: 4

Llandrindod Bowling Club

Mae gan Glwb Bowlio Llandrindod sydd ar safle Fictoraidd Parc Creigiau'r dre dri grîn bowlio o safon ryngwladol. Dathlodd y clwb ei ben-blwydd yn 100 oed yn 2012 ac mae nifer o gemau rhyngwladol, rhanbarthol a lleol yn cael eu cynnal yno. Mae nifer o'r aelodau wedi cael y fraint o gynrychioli Cymru mewn sawl gêm ym mhedwar ban byd. Mae'r aelodau'n hynod weithgar a'r pwyllgor sy'n rheoli'r griniau ar ran y Cyngor Sir. Mae'r clwb yn croesawu pob aelod newydd boed hen neu ifanc. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr oriau agor, ymaelodi neu gael gêm, cysylltwch â'r ysgrifennydd ar 01597 822504.

 

Llandrindod Bowling Club Map

 

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad y Clwb Bowlio, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol:

Map Rhyngweithiol Clwb Bowlio Llandrindod

Cyfeirnod grid: 305473 - 260937

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu