Toglo gwelededd dewislen symudol

Clwb Bowlio Llandrindod

Llandrindod Bowling Club

Nifer o feysydd: 4

Llandrindod Bowling Club
Llandrindod Bowling Club Map
Mae gan Glwb Bowlio Llandrindod sydd ar safle Fictoraidd Parc Creigiau'r dre dri grîn bowlio o safon ryngwladol. Dathlodd y clwb ei ben-blwydd yn 100 oed yn 2012 ac mae nifer o gemau rhyngwladol, rhanbarthol a lleol yn cael eu cynnal yno. Mae nifer o'r aelodau wedi cael y fraint o gynrychioli Cymru mewn sawl gêm ym mhedwar ban byd. Mae'r aelodau'n hynod weithgar a'r pwyllgor sy'n rheoli'r griniau ar ran y Cyngor Sir. Mae'r clwb yn croesawu pob aelod newydd boed hen neu ifanc. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am yr oriau agor, ymaelodi neu gael gêm, cysylltwch â'r ysgrifennydd ar 01597 822504.

I gael rhagor o wybodaeth am leoliad y Clwb Bowlio, cliciwch ar y map isod i weld darlun mwy, neu cliciwch ar y ddolen i weld map rhyngweithiol: