Hysbysiad: Yn ddiweddar, rydym wedi uwchraddio ein Gwefan sydd wedi arwain at fân-broblemau arddangos ar y sgrin, diolch am eich amynedd tra bod hyn yn cael ei ddatrys
Darllen mwy

Campau'r Ddraig

Image of the Dragon Sport logo

Menter Chwaraeon Cymru yw Campau'r Ddraig sy'n cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol ac sydd wedi'i lunio i gynnig cyfleoedd chwaraeon hwyliog i blant 7 - 11 oed.Image of the Dragon Sport logo

Mae Campau'r Ddraig:

  • wedi cael eu haddasu i weddu i oedran, maint, gallu, lefel sgiliau a phrofiad y chwaraewyr
  • yn defnyddio rheolau syml, offer a meysydd chwarae llai, gan gynnwys hyfforddiant difyr
  • yn paratoi chwaraewyr ar gyfer gemau oedolion
  • yn ddiogel ond dal yn sialens.

Trwy gydweithio'n agos gydag ysgolion a chlybiau chwaraeon cymunedol mae Campau'r Ddraig yn cael effaith ddramatig ar nifer y plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon trwy annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon sydd wedi'u trefnu. 

Mae'r cynllun yn ehangu diddordebau plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn cynnwys plant sydd heb y cyfleoedd hynny y tu allan i'w gwersi ymarfer corff yn yr ysgol. 

Mae Campau'r Ddraig yn cyflwyno hyfforddiant, cyfle i ddatblygu sgiliau a chystadlaethau priodol i blant gan ddefnyddio fersiynau o'r gemau oedolion sy'n addas i'w hanghenion a lefelau sgil. 

Yr wyth camp sy'n rhan o'r cynllun yw:

 • Rygbi
 • Athletau
 • Criced
 • Pel-droed
 • Hoci
 • Pel-rwyd
 • Tennis
 • Golff

Er mai gwella darpariaeth chwaraeon i blant 7 -11 oed ledled Cymru yw prif ffocws Campau'r Ddraig, mae'r cynllun hefyd yn canolbwyntio ar recriwtio rhieni a gwirfoddolwyr eraill fel cynorthwywyr i gefnogi datblygu clybiau ar ôl ysgol a chlybiau chwaraeon cymunedol.  Gwelwch ein tudalen dod yn hyfforddwr chwaraeon os hoffech gymryd rhan.

Gall eich Cydlynydd gynnig cyngor a hyfforddiant cam wrth gam i helpu ysgolion, clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr gyflwyno Campau'r Ddraig. Cynigir yr help hwn i ysgolion a chlybiau trwy raglen dreiglo, a gytunir mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol, ymgynghorwyr AG, cyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol, ysgolion a darparwyr chwaraeon lleol eraill. 

Gellir cyflwyno Campau'r Ddraig hefyd gan ganolfannau hamdden, grwpiau ieuenctid a mudiadau gwirfoddol ac unffurf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu