gwelededd ddewislen symudol Toggle

Hyfforddiant a Diogelwch Beiciau Modur

Ride Safely Sign
Mae'n bosibl eich bod wedi gweld ein harwyddion 'Reidiwch yn ofalus'. Nid yn unig y mae'r rhain yn atgoffa pobl i fod yn ddiogel ar y ffordd ond hefyd ar gefn pob arwydd fe welwch sticer yn dangos y cyfeirnod grid. Os bydd argyfwng neu os byddwch wedi torri i lawr, gallwch ddweud wrth y gwasanaethau brys beth yw'r cyfeirnod grid er mwyn iddynt wybod yn union ble rydych chi. Mae'r cefn yr arwydd hefyd yn dangos rhif y ffordd er gwybodaeth.  

Cynllun Beicwyr Gwell

I ddarganfod rhagor am sut allwch chi elwa wrth gyfranogi yng Nghynllun Beicwyr Gwell Powys, cliciwch ar y ddolen isod:

Take the DVSA enhanced rider scheme assessment and training - GOV.UK (www.gov.uk)

Dyddiadau CBG 2023

Canolbarth/Gogledd Powys

Mai

Theori             11/05/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 13/05/2023 a dydd Sul 14/05/2023

Mehefin

Theori             08/06/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 10/06/2023 a dydd Sul 11/06/2023

Gorffennaf

Theori             13/07/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 15/07/2023 a dydd Sul 15/07/2023

Awst

Theori             10/08/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 12/08/2023 a dydd Sul 13/08/2023

Medi

Theori             07/09/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 09/09/2023 a dydd Sul 10/09/2023

Hydref

Theori             12/10/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 14/10/2023 a dydd Sul 15/10/2023

De Powys

Mai

Theori             04/05/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 06/05/2023 a dydd Sul 07/05/2023

Mehefin

Theori             01/06/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 03/06/2023 a dydd Sul 04/06/2023

Gorffennaf

Theori             06/07/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 08/07/2023 a dydd Sul 09/07/2023

Awst

Theori             03/08/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 05/08/2023 a dydd Sul 06/08/2023

Medi

Theori             31/08/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 02/09/2023 a dydd Sul 03/09/2023

Hydref

Theori             05/10/2023

Beicio ar y ffordd      Dydd Sadwrn 07/10/2023 a dydd Sul 08/10/2023

*Nodwch fod pob sesiwn Theori CBG yn digwydd ar-lein, drwy Microsoft Teams o 19:00-21:00.

I archebu lle ar unrhyw un o'n cyrsiau CBG, cysylltwch Miranda Capecchi, Swyddog Prosiect Diogelwch ar y Ffyrdd: miranda.capecchi1@powys.gov.uk / 01597 826924

Biker Down

I ganfod sut allwch chi elwa wrth gyfranogi yn Biker Down, dilynwch y ddolen:

Biker Down - Would You Know What To Do?

Dyddiadau ar gyfer cyrsiau ar y gweill

Canolbarth / De

Gorsaf Dân Llandrindod

Dyddiadau Hydref 2023 i'w cadarnhau

Gogledd

Gorsaf Dân Y Drenewydd

Dyddiadau Gaeaf 2023/2024 i'w cadarnhau

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle ar un o'r Cyrsiau Biker Down, cysylltwch Miranda Capecchi, Swyddog Prosiect Diogelwch ar y Ffyrdd: miranda.capecchi1@powys.gov.uk / 01597 826924

Crash Cards

Mae Crash Card yn fenter ledled y DU a gyflwynwyd gan Glwb Beicio Modur yr Ambiwlans. Bydd eich manylion ar y cerdyn, sy'n cael ei ddodi y tu mewn i'ch helmed, a bydd smotyn bach gwyrdd ar gornel bellaf eich cysgod llygaid.

Os byddwch yn cael damwain, bydd y smotyn gwyrdd yn dweud wrth y gwasanaethau brys bod manylion personol yn cael eu storio yn eich helmed, a fydd yn helpu gydag unrhyw driniaeth frys a gewch.

Mae'r rhain Am Ddim i drigolion Powys

Ewch i wefan Crash Card UK i gael rhagor o fanylion.

Cysylltiadau

Mae'r manylion cysylltu hyn wedi'u bwriadu at ddibenion Addysg a Hyfforddiant Diogelwch ar y Ffyrdd yn unig

Eich sylwadau am ein tudalennau