Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Oriau Cyflogaeth a Ganiateir ar gyfer Plant (Trwyddedau Cyflogaeth Plant)

Ni ddylai unrhyw blentyn gael ei gyflogi am fwy na 4 awr heb o leiaf 1 awr o orffwys a hamdden

Dylai pob plentyn gael o leiaf 2 wythnos yn olynol o wyliau bob blwyddyn.


UCHAFSWM O 12 AWR O WEITHIO MEWN UNRHYW UN WYTHNOS YN YSTOD Y TYMOR

 

POB OEDDydd Llun i ddydd Sadwrnnid cyn 7am neu ar ôl 7pm
 Dydd Sul2 hours only - not before 7am or after 11am
 Dyddiau Ysgol1 awr cyn yr ysgol ac 1 awr ar ôl yr ysgol, neu 2 awr ar ôl ysgol
   
13-15 OEDDydd Sadwrn a dyddiau ysgol erailluchafswm o 5 awr y dydd. Dim mwy na 25 awr yr wythnos.
   
15+ OEDDydd Sadwrn a gwyliau ysgol erailluchafswm o 8 awr y dydd. Dim mwy na 35 awr yr wythnos

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu