Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Cofrestru Tyrau Oeri

cooling towers

Rhaid i bob eiddo gyda thyrau oeri a chyddwysyddion anweddu ('evaporative condensers') gofrestru gyda ni.  Y prif reswm dros wneud hyn yw dynodi ardaloedd a allai arwain at afiechydon heintus megis clefyd y llengfilwyr, ac i'n helpu i leihau'r perygl o'r math hwn o haint.

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Cofrestru tyrau oeri neu gyddwysyddion anweddol

Newid hysbysiad am dyrau oeri

Gallwch hefyd ysgrifennu atom trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  A fyddech gystal â rhoi'r manylion fel y gofynnir amdanynt ar y dudalen hon.Cwynion gan ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fusnes sydd â thwr oeri, cysylltwch â'ch swyddfa leol gan ddefnyddio'r manylion ar ochr dde'r dudalen hon.Cofrestr o dyrau oeri

 
C D T Sidoli (Welshpool) Ltd, D Sidoli and Sons Ltd, Henfaes Lane, Welshpool, Powys, SY21 7BE
Castalum Ltd, Buttington Cross Enterprise Park, Buttington, Welshpool, Powys, SY21 8SL
Watkins & Son, Radnor Hills Natural Mineral Water, Heartsease, Stanage, Knighton, Powys, LD7
Laura Ashley Texplan, 40 Mochdre Industrial Estate, Newtown, Powys, SY16 4LE
Trederwen Springs Ltd, Trederwen Hall, Llansanffraid, Powys, SY22 6SY

 

Cysylltiadau

 

  • Ebost: public.protection@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 827467
  • Manylion cyswllt ar gyfer Gogledd Powys: Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
  • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Iechyd a Symudiadau Anifeiliaid): Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Defnyddwyr): Lechyd yr Amgylchedd, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu