1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Cofrestru Tyrau Oeri

cooling towers

Rhaid i bob eiddo gyda thyrau oeri a chyddwysyddion anweddu ('evaporative condensers') gofrestru gyda ni.  Y prif reswm dros wneud hyn yw dynodi ardaloedd a allai arwain at afiechydon heintus megis clefyd y llengfilwyr, ac i'n helpu i leihau'r perygl o'r math hwn o haint.

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Cofrestru tyrau oeri neu gyddwysyddion anweddol

Newid hysbysiad am dyrau oeri

Gallwch hefyd ysgrifennu atom trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  A fyddech gystal â rhoi'r manylion fel y gofynnir amdanynt ar y dudalen hon.Cwynion gan ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fusnes sydd â thwr oeri, cysylltwch â'ch swyddfa leol gan ddefnyddio'r manylion ar ochr dde'r dudalen hon.Cofrestr o dyrau oeri

PKEY 
LN/000002767C D T Sidoli (Welshpool) Ltd, D Sidoli and Sons Ltd, Henfaes Lane, Welshpool, Powys, SY21 7BE
LN/200000233Kaye Presteigne Ltd, Harper Street, Presteigne, Powys, LD8 2AL
LN/203000572Castalum Ltd, Buttington Cross Enterprise Park, Buttington, Welshpool, Powys, SY21 8SL
LN/201000105Highland Spring Group - The Beacons, Glyntawe, Penycae, Swansea, SA9 1GS
LN/201200353Watkins & Son, Radnor Hills Natural Mineral Water, Heartsease, Stanage, Knighton, Powys, LD7
LN/201300250Laura Ashley Texplan, 40 Mochdre Industrial Estate, Newtown, Powys, SY16 4LE
LN/201800061Trederwen Springs Ltd, Trederwen Hall, Llansanffraid, Powys, SY22 6SY

 

Cysylltiadau

 

  • Ebost: public.protection@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn: 01597 827467
  • Manylion cyswllt ar gyfer Gogledd Powys: Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AS
  • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Iechyd a Symudiadau Anifeiliaid): Lechyd yr Amgylchedd, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, Powys, LD3 7HR
  • Manylion cyswllt Safonau Masnach (Defnyddwyr): Lechyd yr Amgylchedd, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu