1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Masnachu ar y Sul

Shop open sign - Sunday trading

Dim ond rhai siopau sy'n cael caniatâd dan y gyfraith i agor ar ddydd Sul ac yn ystod y Pasg neu'r Nadolig, ac mae dirwyon yn bodoli i orfodi'r cyfreithiau hynny.Ar ddydd Sul, mae'r gyfraith yn dweud:

 • Siopau bach - gall siopau bach h.y. busnesau adwerthu gydag arwynebedd llawer o lai na 280 medr sgwâr (3,014 troedfedd sgwâr) agor trwy'r dydd.
 • Siopau mwy - gall busnesau adwerthu gydag arwynebedd llawr o dros 280 medr sgwâr (3,014 troedfedd sgwâr), agor heb fod yn fwy na chwe awr rhwng 10 a.m. a 6 p.m.

Mae rhai busnesau mwy wedi'u heithrio e.e. fferyllfeydd, ardaloedd gwasanaeth ar draffyrdd, bwytai, siopau trin gwallt a busnesau eraill sy'n darparu gwasanaethau. Nid oes rheoliadau ar gyfer marchnadoedd stryd ac arwerthiannau cist car.

Mae Deddf Masnachu ar y Sul 1994 yn rheoli oriau agor siopau. Nid yw'n rheoli gwerthu nwyddau penodol. Fodd bynnag, mae rhai nwyddau, megis alcohol, yn destun deddfwriaeth ar wahân.Oriau agor ar Ddydd Sul y Pasg a'r Nadolig

Mae'r gyfraith yn dweud:

 • Gall siopau bach h.y. busnesau adwerthu gydag arwynebedd llawr sy'n llai na 280 medr sgwâr (3,014 troedfedd sgwâr) agor trwy'r dydd.
 • Ni chaniateir i siopau mwy h.y. busnesau adwerthu gydag arwynebedd llawr sydd dros 280 medr sgwâr (3,014 troedfedd sgwâr), agor ar Ddydd Sul y Pasg na Dydd Nadolig.

Mae rhai busnesau mwy wedi'u heithrio e.e. fferyllfeydd, ardaloedd gwasanaeth ar draffyrdd, bwytai, siopau trin gwallt a busnesau eraill sy'n darparu gwasanaethau.

Mae dirwy o £50,000 am dorri Deddf Masnachu ar y Sul 1994 a Deddf Dydd Nadolig (Masnachu) 2004.

 

Contacts

 • Email: public.protection@powys.gov.uk
 • Phone: 01597 827467
 • North Powys Address: Environmental Health, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
 • South Powys Address: Environmental Health, Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
 • Mid Powys Address: Environmental Health, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu