1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Rhoi Gwybod am Swn trwy ddefnyddio'r App

Mae'r Ap yn un i'w ddefnyddio gyda ffonau symudol neu dablediImage of the noise app on a phone

  1. Lawrlwythwch yr ap o www.thenoiseapp.com neu chwiliwch ar-lein am 'The Noise App RHE' yn Google Play neu'r Apple App Store
  2. Ewch ati i greu cyfrif a dewis "Cyngor Sir Powys" i ymchwilio i'ch adroddiadau am niwsans swn.
  3. I roi gwybod am y niwsans, tapiwch yr eicon, recordiwch y swn, llenwch ffurflen a chyflwyno'ch adroddiad ar-lein.
  4. A rhoswch i dderbyn ymateb gan y Cyngor.

 

 

Contacts

  • Email: public.protection@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 827467
  • Address: Environmental Health, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

This service offers a callback facility.

 

Feedback about a page here
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu