1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Dweud am rwystr mewn draen

Report a problem with drains

Os ydych yn rhoi gwybod am glawr draen sydd wedi torri, ar goll neu wedi syrthio, peidiwch â defnyddio'r ffurflen adrodd ond ffoniwch y Cyngor ar unwaith.

 

I roi gwybod am broblemau draenio, llenwch y ffurflen rhoi gwybod ar-lein isod:
Rhoi gwybod am broblem gyda draeniau preifatRhoi gwybod am broblem gyda chlawr draen

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu