Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Cofrestr gyhoeddus o drwyddedau

Gallwch weld nifer o gofrestrau a gynhelir gan y cyngor. Dogfennau cyhoeddus yw'r cofrestrau y mae'n rhaid i ni sicrhau eu bod ar gael i chi yn unol â'r gyfraith.

I weld cofrestr

Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen hon i weld cofrestr neu i ofyn i ni ddarparu detholiad neu gopi i chi. 

Mae taliadau'n berthnasol ar gyfer detholiadau o'r gofrestr LAPPC.

Ffioedd a thaliadau trwyddedau

 

Yr Amgylchedd a chwn

Rheolaeth Atal Llygredd yr Awdurdod Lleol (LAPPC)  - Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Ceisiadau, Apeliadau a Chofrestr) 1991. Mae taliadau yn berthnasol

Trwyddedau A2 Rheolaeth ac Atal Llygredd Integredig yr Awdurdod Lleol (LAIPPC) - Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru a Lloegr) 2000

Trwyddedau A1 Rheolaeth ac Atal Llygredd Integredig (IPPC) - Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru a Lloegr) 2000

Trwyddedau Rheoli Gwastraff - Trwyddedau a gwybodaeth sy'n ymwneud â thrin, cadw neu waredu â gwastraff sy'n cael ei reoli. Deddf yr Amgylchedd 1995

Tir Llygredig - Rheoliadau Tir Llygredig (Cymru) 2001

Cyflenwadau Dwr Preifat - Rheoliadau Cyflenwadau Dwr Preifat 1991

Cwn ar Grwydr - Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Cwn ar Grwydr) 1992MasnacholTai

Cofrestr o:

  • Orchmynion Cau
  • Gorchmynion Dymchwel
  • Gweithrediadau i Beidio ag Ailosod


Ffyrdd, strydoedd a phriffyrdd

Rhestr o strydoedd sy'n briffyrdd i'w cynnal a'u cadw ar gostau cyhoeddus - Deddf Priffyrdd 1980 Adran 36(6)

Cofrestr gwaith stryd - Deddf Gwaith Stryd a Ffyrdd Newydd 1991 Adran 53 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Rheoli Traffig 2006)

Street Works ContactsContacts

  • Email: public.protection@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 827467
  • North Powys Address: Environmental Health, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
  • South Powys Address: Environmental Health, Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
  • Mid Powys Address: Environmental Health, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu