1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ffioedd a chostau trwyddedau cyflenwadau dŵr preifat

 

Cyflenwadau dwr preifat

EtemPris
Samplo cyflenwadau unigol (ar gais yn unig)£100.00 gan gynnwys cost dadansoddi a TAW
Asesiad risg ar gyfer cyflenwadau annedd sengl (ar gais yn unig)£105.00 gan gynnwys TAW
Samplo cyflenwadau statudol (fesul ymweliad)£100.00 gan gynnwys cost dadansoddi
Archwiliad (fesul cyflenwad)£105.00
Awdurdodi eithriad dros dro rhag rhai cyfyngiadau ar amhureddau£100.00

 

Cofrestr cyflenwadau dwr preifat
EitemPris
Copi unigol£1.10
Rhestr o anheddau preifat£107.90
Rhestr o safleoedd busnes£107.90
Copi o'r gofrestr gyfan£107.90

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu