Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Strwythur Rheoli Cyngor Sir Powys

Prif Weithredwr: Emma Palmer 
Strwythur Rheoli Cyngor Sir Powys 

Cyfarwyddwr Addysg a Phlant: Lynette Lovell

  • Pennaeth Addysg: Georgie Bevan
  • Pennaeth Gwasanaethau Plant: Sharon Powell

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai: Nina Davies

  • Pennaeth Gwasanaethau Oedolion: Sharon Frewin
  • Pennaeth Comisiynu a Phartneriaethau (Dros Dro): Rachel Evans
  • Pennaeth Gwasanaeth Tai (Dros Dro): Andy Thompson

Cyfarwyddwr Dros Dro yr Economi a Chymunedau: Diane Reynolds

  • Pennaeth Dros Dro yr Economi a Gwasanaethau Digidol: Ellen Sullivan
  • Pennaeth Gwasanaethau Cymunedol (Dros Dro): Jenny Ashton

Cyfarwyddwr dros dro yr Amgylchedd: Matt Perry

  • Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd: Gwilym Davies

Gwasanaethau Corfforaethol

  • Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol:Paul Bradshaw
  • Pennaeth Trawsnewid a Gwasanaethau Democrataidd (Dros Dro):Catherine James

Pennaeth Cyllid (Adran 151):Jane Thomas

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro:Clive Pinney