SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Trwyddedau safleoedd a chlybiau

Mae un system yn bodoli ar gyfer trwyddedu safle sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwerthu alcohol, adloniant wedi'i rheoleiddio neu luniaeth hwyr y nos. Ni allwch ond gwneud y gweithgareddau hyn o dan y trwyddedau ar y tudalen hwn.

Gweithgareddau sydd angen trwydded:

  • Manwerthu alcohol
  • Os ydych yn cyflenwi alcohol i aelodau o'r clwb, neu werthu alcohol i westai aelod o'r clwb (ar gyfer rhai clybiau)
  • Darparu adloniant wedi'i reoleiddio 
  • Gwerthu bwyd poeth neu ddiod rhwng 11.00 y nos a 5.00 y bore, (gan gynnwys bwyd parod ac arlwywyr symudol) oni bai eich bod yn westy, ffreutur staff neu'n wersyll.
Os yw eich busnes yn gwerthu alcohol neu'n cynnig adloniant neu fwyd neu ddiodydd hwyr y nos, byddwch angen trwydded safle.
Mae Clybiau'n fudiadau lle mae'r aelodau wedi dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, chwaraeon neu wleidyddol ac i brynu swmp o alcohol i'w gyflenwi yn y clwb.
Rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu gwerthu neu gyflenwi alcohol neu awdurdodi gwerthu neu gyflenwi alcohol wneud cais am drwydded bersonol.
Gallwch chi weld y ceisiadau trwydded cyfredol yma
Gall dalwyr trwyddedau safle a thystysgrifau safleoedd clwb wneud cais am 'fân amrywiadau' i'w trwyddedau, megis gwneud newidiadau bychain i ddiwyg y safle neu ychwanegu ambell i weithgaredd at y drwydded
Mae Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro yn eich caniatau i gynnal un neu ragor o weithgareddau sydd angen trwydded ar eich safle am hyd at 168 awr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu