1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae'r pedwar awdurdod lleol yn y rhanbarth gyda pherthnasoedd gwaith sydd wedi'u sefydlu'n dda. Bydd mentrau newydd, gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn gofyn am fwy o gydweithrediad ac ymgysylltu i gyflawni nodau a deilliannau ar y cyd sydd wedi'u dynodi..

Partnership Working

Mae'r Uned Hyfforddi yn falch o weithio ochr yn ochr â'n Tîm Maethu. Os ydych wedi bod yn ystyried maethu am ychydig, rydym yn eich annog i gymryd y cam nesaf a dod i wybod mwy yma.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu