Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Twristiaeth, Ymwelwyr a Digwyddiadau

Mae gweithgaredd twristiaeth Cyngor Sir Powys yn canolbwyntio ar gyflawni blaenoriaethau marchnata y cyngor ar gyfer ymwelwyr, ochr yn ochr â chefnogi datblygiad economi ymwelwyr Powys.

Mae hyn yn cynnwys cymorth i'r sector twristiaeth ym Mhowys, yn enwedig gweithio'n agos gyda busnesau, cyrchfannau, digwyddiadau, a chymunedau sy'n darparu gwasanaethau, cyfleusterau, gweithgareddau ac adloniant i ymwelwyr Powys.

Mae cymaint yn digwydd ym myd twristiaeth yn barhaus ac yma fe welwch lu o wybodaeth ddefnyddiol i helpu eich busnes i ffynnu. Mae'r manylion yn y wefan hon ar gyfer y sector twristiaeth, i bawb sy'n darparu gwasanaethau a chyfleusterau i'n hymwelwyr, o lety i ddarparwyr gweithgareddau, atyniadau, busnesau bwyd a diod, i drefnwyr digwyddiadau.

Os ydych chi'n bwriadu ymweld â Phowys, ewch i'n gwefan ymwelwyr - Canolbarth Cymru Fy Ffordd

Gwybodaeth Twristiaeth

Blaenoriaethau Twristiaeth Cyllid twristiaeth Marchnata a Datblygu Twristiaeth Digwyddiadau Powys Ymchwil Twristiaeth Adnoddau Twristiaeth

Blaenoriaethau Twristiaeth

Gweithio gyda phartneriaid i gryfhau economi ymwelwyr Powys, defnyddio ymchwil i lunio'r dyfodol a chysylltu fel sector trwy rwydweithiau a phrosiectau lle rydym ni yn gallu bwydo i mewn. Mae yna nifer o gymdeithasau/grwpiau twristiaeth yn gweithio ar draws yr ardal, gyda rhai trosfwaol sianeli ar gyfer rhoi gwybod i chi am fanylion sector-benodol. Darganfyddwch fwy yn yr adran Blaenoriaethau.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Blaenoriaethau Twristiaeth)

Cyllid twristiaeth

Mae yna amrywiaeth eang o adnoddau i'ch helpu i lywio'ch ffordd drwy'r byd ariannu, gyda cymorth sydd ar gael gan Wasanaeth Datbygu Economiaidd ac Adfywio Cyngor Sir Powys sy'n gweithio gyda amrywiaeth eang o bartneriaid i helpu busnesau lleol, menter gymdeithasol, sefydliadau cymunedol ac unigolion.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cyllid twristiaeth)

Marchnata a Datblygu Twristiaeth

Wrth feddwl am eich gweithgaredd a chynlluniau marchnata eich hun mae'n bwysig deall beth sydd digwydd o'ch cwmpas a phwy yw eich cynulleidfa darged. Lle bynnag y bo'n bosibl, cyfuno a manteisio ar ymgyrchoedd/mentrau mwy a all ychwanegu gwerth i'r ddwy ochr a chadw ar ben eich mae cyfathrebu yn allweddol mewn byd digidol cynyddol.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Marchnata a Datblygu Twristiaeth)

Digwyddiadau Powys

Gwahoddir trefnwyr digwyddiadau ym Mhowys i fod ynghlwm â phrosiect newydd a allai eu helpu gyda hyfforddiant, rhwydweithio a chefnogaeth. Ceir cyfle hefyd i gyfranogi mewn ymgyrch farchnat

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Digwyddiadau Powys )

Ymchwil Twristiaeth

Ymchwil a mewnwelediadau twristiaeth yw'r sylfaen y gallwn ddeall a datblygu ein cynulleidfa ymwelwyr arni a'r tueddiadau sy'n dylanwadu ar sut rydym yn paratoi nid yn unig ein marchnata yn y dyfodol ond hefyd ein datblygiad cynnyrch, gan sicrhau bod yr hyn sydd gennym i'w gynnig yn rhoi'r gorau i'r hyn sydd gennym i ymwelwyr yn y dyfodol i ddiwallu eu hanghenion sy'n newid ac yn tyfu'n barhaus.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ymchwil Twristiaeth)

Adnoddau Twristiaeth

Os ydych chi'n meddwl am rywbeth ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, yna mae yna bentwr o adnoddau ar gael yno i'ch helpu i lywio'ch ffordd drwyddo, gan ddeall pwnc ac yna cymryd yr hyn sydd ei angen arnoch budd eich busnes.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Adnoddau Twristiaeth )
Blaenoriaethau Twristiaeth Blaenoriaethau Twristiaeth

Blaenoriaethau Twristiaeth

Gweithio gyda phartneriaid i gryfhau economi ymwelwyr Powys, defnyddio ymchwil i lunio'r dyfodol a chysylltu fel sector trwy rwydweithiau a phrosiectau lle rydym ni yn gallu bwydo i mewn. Mae yna nifer o gymdeithasau/grwpiau twristiaeth yn gweithio ar draws yr ardal, gyda rhai trosfwaol sianeli ar gyfer rhoi gwybod i chi am fanylion sector-benodol. Darganfyddwch fwy yn yr adran Blaenoriaethau.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Blaenoriaethau Twristiaeth)
Cyllid twristiaeth Cyllid twristiaeth

Cyllid twristiaeth

Mae yna amrywiaeth eang o adnoddau i'ch helpu i lywio'ch ffordd drwy'r byd ariannu, gyda cymorth sydd ar gael gan Wasanaeth Datbygu Economiaidd ac Adfywio Cyngor Sir Powys sy'n gweithio gyda amrywiaeth eang o bartneriaid i helpu busnesau lleol, menter gymdeithasol, sefydliadau cymunedol ac unigolion.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cyllid twristiaeth)
Marchnata a Datblygu Twristiaeth Marchnata a Datblygu Twristiaeth

Marchnata a Datblygu Twristiaeth

Wrth feddwl am eich gweithgaredd a chynlluniau marchnata eich hun mae'n bwysig deall beth sydd digwydd o'ch cwmpas a phwy yw eich cynulleidfa darged. Lle bynnag y bo'n bosibl, cyfuno a manteisio ar ymgyrchoedd/mentrau mwy a all ychwanegu gwerth i'r ddwy ochr a chadw ar ben eich mae cyfathrebu yn allweddol mewn byd digidol cynyddol.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Marchnata a Datblygu Twristiaeth)
Digwyddiadau Powys Digwyddiadau Powys

Digwyddiadau Powys

Gwahoddir trefnwyr digwyddiadau ym Mhowys i fod ynghlwm â phrosiect newydd a allai eu helpu gyda hyfforddiant, rhwydweithio a chefnogaeth. Ceir cyfle hefyd i gyfranogi mewn ymgyrch farchnat

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Digwyddiadau Powys )
Ymchwil Twristiaeth Ymchwil Twristiaeth

Ymchwil Twristiaeth

Ymchwil a mewnwelediadau twristiaeth yw'r sylfaen y gallwn ddeall a datblygu ein cynulleidfa ymwelwyr arni a'r tueddiadau sy'n dylanwadu ar sut rydym yn paratoi nid yn unig ein marchnata yn y dyfodol ond hefyd ein datblygiad cynnyrch, gan sicrhau bod yr hyn sydd gennym i'w gynnig yn rhoi'r gorau i'r hyn sydd gennym i ymwelwyr yn y dyfodol i ddiwallu eu hanghenion sy'n newid ac yn tyfu'n barhaus.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ymchwil Twristiaeth)
Adnoddau Twristiaeth Adnoddau Twristiaeth

Adnoddau Twristiaeth

Os ydych chi'n meddwl am rywbeth ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, yna mae yna bentwr o adnoddau ar gael yno i'ch helpu i lywio'ch ffordd drwyddo, gan ddeall pwnc ac yna cymryd yr hyn sydd ei angen arnoch budd eich busnes.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Adnoddau Twristiaeth )