HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Helpwch ni i ddiogelu'r amgylchedd trwy ddewis mynd yn ddi-bapur gyda'ch Treth y Cyngor a Threthi Busnes!

Rydym yn ymwybodol o sgam galwadau ffôn lle dywedir wrth drigolion Powys bod arnynt arian am Dreth y Cyngor oherwydd bod band treth eu heiddo wedi newid, a bod llythyr wedi'i anfon. Yna dywedir wrthynt os na thalant ar unwaith, bydd llythyr cyfreithiol yn cael ei anfon atynt.

  • Peidiwch â thalu yn yr amgylchiadau yma.
  • Cofrestrwch am ein gwasanaethau treth y cyngor ar-lein lle gallwch wirio'ch balans, eich taliadau a gweld eich holl filiau a hysbysiadau

Gweld pob bil a hysbysiad yn ddigidol unrhyw bryd.

  • Cofrestrwch ar gyfer 'Fy Nghyfrif', ychwanegwch eich cyfeirnod Treth y Cyngor/Trethi Busnes ac yna ateb i ddweud yr hoffech gal biliau di-bapur.
  • Os oes gennych 'Fy Nghyfrif' yn barod, ychwanegwch eich cyfeirnod Treth y Cyngor / Threthi Busnes ac yna atebwch 'Ie' i filio di-bapur.
  • Os ydych wedi ychwanegu eich cyfeirnod Treth y Cyngor / Threthi Busnes o'r blaen, bydd dal angen i chi fynd i mewn i'ch 'Fy Nghyfrif' a chliciwch yr opsiwn 'Mynd yn Ddi-bapur'.

Cofrestrwch ar gyfer bilio di-bapur Fy nghyfrif

Gallwch fynd i'ch cyfrif Treth y Cyngor / Trethi Busnes unrhyw bryd trwy Fy Nghyfrif Powys.  Os byddwch yn dewis biliau di-bapur, byddwch yn derbyn e-bost pan fydd biliau neu hysbysiadau newydd yn barod i'w gweld ar-lein ac ni fyddwch yn eu derbyn drwy'r post.

Ewch ati i gofrestru a gallu gweld y wybodaeth ddiweddaraf ar eich cyfrif 24/7

Mwy o wybodaeth a help i gofrestru

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu