NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif

Gallwch sefydlu taliad debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn eich 'Fy Nghyfrif' Powys.  Mae'n hawdd hefyd i newid dyddiad eich taliad a'r cyfrif ry'ch chi'n talu ohono!

Cofrestrwch ar gyfer 'Fy Nghyfrif' ar wefan Powys ac yna diweddaru eich proffil gyda'ch enw llawn, cyfeiriad, e-bost a chyfeirnod Treth y Cyngor / Trethi Busnes ac fe fyddwch yn gallu gweld yr holl wybodaeth am eich cyfrif ar-lein gan gynnwys:

 • Crynodeb o'r Cyfrif
 • Gweld a lawrlwytho biliau ar gyfer unrhyw flwyddyn
 • Y swm nesaf i'r dalu a'r dyddiad y mae'n ddyledus
 • Dull talu
 • Trefniadau debyd uniongyrchol
 • Yr holl daliadau rydych wedi'u gwneud ar gyfer unrhyw flwyddyn
 • Dadansoddiad o daliadau eich bil
 • Eich cynllun rhandaliadau

Os oes gennych fwy nag un eiddo / busnes, gallwch ychwanegu cyfeirnodau ychwanegol at eich Proffil Fy Nghyfrif.

Sut i sefydlu Fy Nghyfrif

 1. Mewngofnodwch neu gofrestrwch am Fy Nghyfrif yma:  Logio Mewn / Cofrestru
 2. O fewn Fy Nghyfrif, cliciwch ar y botwm 'Diwygio Proffil'
 3. Nodwch eich enw, cyfeiriad, e-bost a chyfeirnod(au) treth y cyngor
 4. Sgroliwch i lawr at y gwaelod a chlicio ar y botwm 'Anfon'
 5. Y tro nesaf y byddwch yn clicio ar Fy Nghyfrif, byddwch yn gweld crynodeb byr Treth y Cyngor/Trethi Busnes a botwm i fynd at 'Gweld y Cyfrif Llawn'.

 

Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif nawr Cofrestru ar fy nghyfrif

Cyfrif gennych chi eisoes? Mewngofnodwch o fewn Fy Nghyfrif yma

(Sicrhewch eich bod wedi cyflwyno eich enw, cyfeiriad, e-bost a chyfeirnodau Treth y Cyngor / Trethi Busnes o fewn eich proffil.)

 

Adborth am y cyfleuster hwn

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu