1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Cysylltwch â'r tîm ADY

Image cynrychioli Cysylltwch â'r tîm ADY

Os hoffech siarad ag aelod o'r tîm am ddarpariaeth addysgol ar gyfer plentyn neu berson ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, cysylltwch fel a ganlyn:

 

Ym mis Medi 2020 bydd Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu ac Addysg Ychwanegol Llywodraeth Cymru (Cymru) 2018 yn dod i rym. I gael gwybodaeth am sut mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd, cysylltwch fel a ganlyn:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu