Cysylltwch â'r tîm ADY

Image of people meeting round a table

Os hoffech siarad ag aelod o'r tîm am ddarpariaeth addysgol ar gyfer plentyn neu berson ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, cysylltwch fel a ganlyn:

Ym mis Medi 2021 bydd Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu ac Addysg Ychwanegol Llywodraeth Cymru (Cymru) 2018 yn dod i rym. I gael gwybodaeth am sut mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd, cysylltwch fel a ganlyn:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu